Subscripció

Seleccioni a quin cicle es vol subscriure per rebre un avís cada cop que es publiquin nous continguts:

2n- Enviem una carta

Els alumnes de 2n de primària han après a escriure una carta i a enviar-la a un company del seu curs.
Ha estat un treball pràctic dins el tema Mitjans de comunicació de Medi entre les dues classes.
Esperem que totes les cartes arribin al seu destí.

Menú