Música creativa amb Noteflight a l’ESO


Dins l’àrea de música, un dels objectius que es persegueix és potenciar i augmentar el pensament creatiu, les habilitats intel·lectuals, expressives i de creació musical dels alumnes a través d’activitats que fomenten la creativitat. Per això, a l’ESO, fem activitats de creació musical, en diferents nivells de dificultat. Amb el grup de 1r, es parteix d’unes normes determinades per les pròpies del llenguatge musical i del fraseig i es demana als alumnes que, dins aquest marc composin una melodia i que en puguin escoltar el seu resultat final. Ho fan a través del programa d’edició de partitures online Noteflight. Aquesta aplicació permet crear peces musicals configurant aspectes com el ritme, tempo, compàs, repeticions o l’altura entre d’altres. A més, totes les partitures que creen els alumnes queden a disposició de tots els usuaris. La recerca de partitures inclou filtres molt variats, es pot buscar per instrumentació, gènere, tonalitat, durada o dificultat.
És un primer pas per a d’altres que vindran i que volen potenciar la reflexió i la creativitat, dos elements necessàriament relacionats.