1r – Tots fem ciència


Els alumnes de 1r de primària dins el projecte “tots fem ciència” van participar d’una activitat de descoberta i experimentació: què es barreja i què no amb l’aigua? :
“LES BARREGES”
La paraula utilitzada per saber si els productes es barregen o no amb aigua és:” es dissolen en aigua?”
Els alumnes van experimentar amb 4 productes perfectament coneguts per ells: sal, oli, sucre i mel. Primerament van formular una hipòtesi de quins d’aquests productes es dissolen en aigua i quins no. A base de l’experimentació, van poder comprovar si la hipòtesi que van formular es complia o no. Aquesta experimentació la van portar a terme amb el material de laboratori necessari: vas de precipitats i espàtula (o cullereta)
Tot això ho van fer seguint un full de “diari de laboratori”
En alguns casos la sorpresa va ser al veure que no totes les hipòtesis que havien fet es complien.