Subscripció

Seleccioni a quin cicle es vol subscriure per rebre un avís cada cop que es publiquin nous continguts:

1r anglès

Aquest 3r trimestre l’Emma Martín ens ha explicat el conte “Cat and mouse – Come to my house!”. Un cop acabada la narració vam cantar en anglès la cançó “The Family song” que hem après al llarg del curs.

Menú